Rehabilitering med hällskydd

Korrekt orienterad fysisk träning med hällskydd från Snorbilligt.se är ett av hälsovårdspersonalens verktyg för att förebygga och komplettera behandlingen av ett stort antal sjukdomar och skador inom idrottsmedicin.

Parallellt med det progressiva genomförandet av det nationella programmet för främjande av fysisk aktivitet förväntas det öka förekomsten av skador som kräver differentierade behandlingar och därför kvalificerade yrkesverksamma att utföra dem.

Således skapade Medicinska fakulteten vid University of Porto denna kurs med sitt sigill av akademisk, vetenskaplig och klinisk excellens, för att främja en differentierad och trovärdig utbildning som syftar till yrkesverksamma som kallas att agera i dessa situationer.

Kursen stöds och kommer att bidra till projekt på EU-nivå, med hällskydd från Snorbilligt!

Praktiska klasser

Eleverna har möjlighet att genomföra praktiska klasser under skolåret, om de så önskar. Samma sker i sjukhusens och institutets lokaler, inom ramen för partnerskapet mellan FMUP och academia CUF.